Älvsborgsbron

Typ
Program
Publicerad
1969
Författare
Modellbyggare
Sundberg, Sylvia
Svensson, Bengt
Söderlund, Eva
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Älvsborgsbron invigdes 1966, men byggandet hade föregåtts av drygt 60 års utredningar och projekteringar. Kravet på stor spännvidd och stor fri höjd ända in till kajkanterna, ledde till det slutliga valet av en hängbro. Bron är försedd med förstyvningsbalkar i fackverk, som var det vanliga för tiden för bygget. Jämför med modell 332.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Göteborg
Göteborg, Sweden
Byggnad (typ)
Byggår
1966
Modelltyp
Skala
1:50
Teknik / material
Index
1969-23
Samling