Järnbärarhuset, trähus i Haga, grund, stenfot

Typ
Program
Publicerad
1982
Författare
Modellbyggare
Rådmark, Mats
Dverre, Ulf
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen söker illustrera grundläggningen till Järnbärarhuset. Den är utförd i olika skikt så att man kan se hur grunden är utförd, från lergrunden räknat: rustbädden med tvär- och längsgående sågat eller skrätt timmer, tjocka fördelande plank och däröver en kallmur, som sticker något över mark och är putsad. På kallmuren är träkonstruktionen fästad: syll och vattenbräda, över vilka det liggande timret och panelen med sin vattenbräda byggs upp.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Landsvägsgatan 32, Göteborg
Landsvägsgatan 32, Göteborg, Sweden
Byggnad (typ)
Byggår
Ca 1820
Modelltyp
Skala
1:7,5
Teknik / material
Index
1982-19
Samling