Effektivisering av interna materialflöden - En fallstudie på ett svenskt tillverkningsföretag

dc.contributor.authorWiss, David
dc.contributor.authorTegbrant, August
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisationsv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economicsen
dc.date.accessioned2019-07-05T11:52:34Z
dc.date.available2019-07-05T11:52:34Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractStudien genomfördes på Swedish Match som har ungefär 5400 anställda och en omsättning på omkring 16 miljarder kronor. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer tobaksprodukter. I Sverige återfinns två fabriker som tillverkar snus lokaliserade i Göteborg och Kungälv, där studien genomfördes i den sistnämnda fabriken. Omfattningen av studerat materialflöde avgränsades från godsmottagning till första produktionsstation samt från sista förädlingsprocess till utlastning. Syftet med studien var att ta fram förslag på hur det interna materialflödet kan effektiviseras. En ökning av produktionsvolym i kombination med hög produktmix har skapat platsbrist och ineffektiv materialhantering. En litteraturstudie genomfördes inom områdena ledtid, lean produktion, produktionsstyrning, lager, materialstyrning, informationssystem för logistik samt logistik och IT. Datainsamling genomfördes genom intervjuer, observationer och processkartläggning. Utifrån insamlad information gjordes en nulägesbeskrivning som låg till grund för vidare analys och framtagning av förbättringsförslag. Denna innehöll fabrikslayout, lager, material- och informationsflöden, affärssystem och arbetsrutiner. Problemområden identifierades utifrån nulägesbeskrivningen och genom att använda verktyg som bland annat fiskbensdiagram kunde problemen och orsakerna till varför de uppstått analyseras. Problemområdena som uppmärksammats utifrån nulägesbeskrivningen och analyserats är materialhantering vid stora kvantiteter inkommande material, platsbrist i lager, långa transportsträckor för ZYN-artiklar samt kommunikations- och informationsflöden. För att förbättra materialflödet i fabriken rekommenderas följande åtgärder: införande av slottider för inleveranser, basera inköp på förbrukning genom att använda dragande system, använda svensk leverantör av ask och lock till ZYN-produkter, integrera packning och etikettering i samma produktionsavsnitt samt utöka användningen av visuell styrning.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/256784
dc.language.isoswe
dc.relation.ispartofseriesMaster thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden : E2019:039
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectProduktion
dc.subjectTransport
dc.subjectGrundläggande vetenskaper
dc.subjectHållbar utveckling
dc.subjectIndustriell teknik och ekonomi
dc.subjectProduction
dc.subjectTransport
dc.subjectBasic Sciences
dc.subjectSustainable Development
dc.subjectIndustrial engineering and economy
dc.titleEffektivisering av interna materialflöden - En fallstudie på ett svenskt tillverkningsföretag
dc.type.degreeExamensarbete på grundnivåsv
dc.type.uppsokM
local.programmeEconomics and manufacturing technology (180 hp)
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
256784.pdf
Storlek:
7.95 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
Fulltext