INDUSTRIAL INTEGRATION - Transforming the industrial riverfront of Gässlösa

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2016
Författare
Westlin, Jonatan
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik, Building Futures, Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Civil Engineering, Building Futures, Innovation & Entrepreneurship
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material