Estimation of collapse load on a granular working platform using limit analysis - A parametric study on a layered soil model

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Infrastructure and environmental engineering (MPIEE), MSc
Publicerad
2016
Författare
Grahnström, Axel
Jansson, Olivia
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index