Estimation of collapse load on a granular working platform using limit analysis - A parametric study on a layered soil model

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2016
Författare
Grahnström, Axel
Jansson, Olivia
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik, Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material