Utveckling av webbaserad kundportal med hjälp av CodeIgniter och MSSQL - Prototypframställning åt företaget Sund Birsta

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Bjerke, Olof
Doverbo, Niklas
Fransson, Herman
Odin, Tomas
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Detta kandidatprojekt har skett på uppdrag av företaget Sund Birsta och har genomförts på Chalmers tekniska högskola. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer stålverksutrustning till en internationell marknad. Syftet med projektet har varit att skapa en prototyp av en användarvänlig och lättnavigerad kundportal baserad på Sund Birstas behov. Arbetet inleddes med en förstudie bestående av en litteraturstudie och ett besök hos företaget i Sundsvall för att få en förståelse och en bra grund för det fortsatta arbetet. En kravspecifikation togs fram efter besöket för att få en bra överblick över vad som skulle ingå i prototypen. Implementeringen utfördes enligt extremprogrammeringsmetoden där parprogrammering användes. Det grafiska gränssnittet togs fram med hjälp av mock-ups och ett färgschema skapades med hjälp av olika webbverktyg. Slutresultatet blev en prototyp implementerad i programmeringsspråket PHP och ramverket CodeIgniter. Prototypen innehåller en projektutforskare med orderhantering skyddad av ett inloggningssystem. Prototypen använder en databas konstruerad i MSSQL. Prototypen bedöms vara en bra representation av projektets mål och ger en utförlig bild av systemet Sund Birsta söker. Prototypen kan fortsätta att utvecklas av externa utvecklingsteam då den följer vedertagna konventioner.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Datavetenskap (datalogi) , Computer Science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index