Lada i skiftesverk

Typ
Program
Publicerad
1962
Författare
Modellbyggare
Månsson, Bertil
Zachrisson, Jan
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar en lada, byggd 1621 i Bunge på Gotland. Den är uppförd i skiftesverk. Sådana byggnader kallas på Gotland bulhus (buler är fyllnadsplankorna) och har där också varit vanliga som bostadshus. Ladan uppvisar några för den gotländska träbyggnadstraditionen typiska drag. Gavelröset är byggt av resvirke som är infalsat i ett ramverk. Taket är tackt med ag. Agen ligger lös på takraftarna och fixeras av överliggande stänger, som parvis hänger över nocken. Taket i sig utgörs av raftar, som vilar på en uthuggning i väggbandet och bärs upp av två sidoåsar, men som inte är förbundna upptill. Sidoåsarna bärs av stolpar, s k "söljträ", som är intappade i tvärsyllar. Raftarna av smala furustammar har på en sida kvar grenarna till ungefär 20 cm, för att hålla agen på plats. Att lägga ag var en svår konst, som utfördes av särskilda "vindskegubbar". Ladan finns numera på Bunge friluftsmuseum.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Gotland
Gotland, Sweden
Byggnad (typ)
Byggår
1621
Modelltyp
Skala
1:20
Teknik / material
Index
1962-15
Samling