Konceptutveckling av en längre bandtransportör för transport av lättgods: För användning inom e-handelsbranschen

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Olofsson, Sebastian
Olofsson, Tobias
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
På senare tid har InterSystem börjat arbeta mycket mot e-handelsföretag, där lättgodset från e-handeln måste transporteras långa sträckor inom lagerhanteringen. Detta gör att InterSystem måste bygga väldigt långa bandtransportörer för att flytta godset från punkt A till punkt B. Om man förlänger de nuvarande standardbandtransportörerna mer än 12 meter uppkommer problem när bandet skall spännas. Framför allt böjer konstruktionen sig vilket leder till att bandtransportören inte kan upprätthålla sin funktion. Detta tvingar InterSystem att sammankoppla flera bandtransportörer vid långa transportsträckor vilket ger onödigt höga kostnader. Syftet är att kunna dra ner på antalet bandtransportörer vid långa transportsträckor genom att designa en längre bandtransportör och på så sätt minska totalkostnaden för underhåll, material och montering. Teorin bakom en bandtransportör presenterades och vad som krävdes för en längre fungerande lösning analyserades. Utifrån det togs lösningar fram på problemet genom att bryta ned problemet i delfunktioner och därmed söka dellösningar till delfunktionerna. Därefter kombinerades dessa till helhetslösningar. Lösningssökandet utgick från konkurrentundersökningar, patentsökningar och fri idégenereringen där diskussion med InterSystem och dess medarbetare väckte idéer. Väldigt många koncept bildades men flera eliminerades fort utifrån kriteriespecifikationen och relevanta resonemang. Vidare togs 12 koncept till utvärderingsmatriser där mer systematisk utvärdering gjordes. Till slut återstod ett koncept som vidareutvecklades. Det återstående konceptet konstruerades i detalj i CAD där teori från olika bandtransportörstillverkare låg till grund för utformningen. För att den nya bandtransportören skulle fungera verifierades detta med formler och beräkningsprogram. Det slutgiltiga resultatet blev en bandtransportör på 30 meter som uppfyllde alla krav och en hel del av önskemålen. På grund av olika anledningar blev transportören inte förverkligad utan i stället levererades resultatet i form av en CAD-fil som InterSystem kan ha som underlag om de i framtiden skulle vilja tillverka den. Det finns däremot fortfarande några förbättringar på den nya bandtransportören som kan göras, till exempel val av motor och estetik vid transportörens ändar.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Lång bandtransportör, e-handelslogistik, transport inom lager,
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index