Villor i våningar, Kallebäck, volymmodell

Typ
Program
Publicerad
1966
Författare
Modellbyggare
Alvåker, Lillemor
Floderus, Arne
Premmert, Staffan
Torsrud, Klas
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar Erik Fribergers småhus på betongdäck i Kallebäck i Göteborg. Tomter i form av betongplattor på pelare i tre plan byggdes och på plattorna byggdes friliggande bostäder av egnahemstyp. Stomhuset har tre öppna trapphus och 18 tomter. Höjden mellan betongplattorna är 4 m. Utefter stomhusets långsidor löper balkonger, som ej är bebyggda. Bostäderna är byggda i trä och var från början olika stora. I stomhusets bottenvåning finns garage, förrådsrum och gemensamma utrymmen.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Friberger, Erik
Geografisk plats
Göteborg
Göteborg, Sweden
Byggnad (typ)
Byggår
1959
Modelltyp
Skala
1:40
Teknik / material
Index
1966-15A
Samling