Götaplatsen, Asplunds förslag

Typ
Program
Publicerad
1992
Författare
Modellbyggare
Engelbrektson, Ebba
Engström, Tommy
Fridholm, Johnny
Hallberg, Anna
Hedin, Karin
Hägg, Mia
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Asplund, Erik Gunnar
Geografisk plats
Göteborg
Göteborg, Sweden
Byggnad (typ)
Offentlig miljö
Byggår
1917
Modelltyp
Miljö
Skala
1:400
Teknik / material
Sten
Index
1992-03
Samling