Utveckling av servicemanual och utbildningsmaterial för Electron Beam Melting-maskin - i syfte att främja god vakuumhygien

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Design och produktutveckling 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2014
Författare
Östman, Maria
Hellström, Julia
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Annan teknik , Production , Innovation & Entrepreneurship , Other Engineering and Technologies
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index