Utveckling av servicemanual och utbildningsmaterial för Electron Beam Melting-maskin - i syfte att främja god vakuumhygien

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2014
Författare
Östman, Maria
Hellström, Julia
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion, Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Annan teknik, Production, Innovation & Entrepreneurship, Other Engineering and Technologies
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material