Mindventure Mjukvaruprototyp av ett hjärnstyrt spel för samarbete mellan elever i grundsärskolan

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Software Engineering (300 hp)
Publicerad
2016
Författare
JOHANSSON, SARA
Jönsson, David Hallberg
Johannesson, Louise
Mäkelä, Francine
Lindholm, Emma
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Syftet med detta kandidatarbete var att utveckla en prototyp av ett hjärnstyrt samarbetsspel för att undersöka huruvida ett sådant koncept är passande för elever i grundsärskolan. Förslaget till kandidatarbetet kom från projektet Touch AT!, ett projekt vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet med syftet att utveckla pekskärmsbaserade applikationer för att stödja social och emotionell träning för barn i särskolan. Touch AT! var under arbetets gång involverade genom handledning. En förstudie bestående av intervjuer och en litteraturstudie genomfördes för att samla information om projektets målgrupp och om tekniken kring elektroencefalografi (EEG) och brain-computer interfaces (BCI). Den insamlade informationen användes sedan i en analys av hur ett spelkoncept begränsas av utrustningen, målgruppen och kravet på samarbete. Baserat på denna analys togs ett antal kriterier fram. Utifrån dessa valdes en spelidé för två spelare, där spelarna med hjälp av ett BCI styr en karaktär mot ett mål som inte går att nå utan att parterna samarbetar. Spelprototypen utvecklades med hjälp spelbiblioteket libGDX för plattformarna Android, iOS, Windows, OS X och Linux. Som BCI användes NeuroSkys produkt MindWave Mobile. För att möjliggöra enkel vidareutveckling användes verktyget Tiled vid skapande av banor för spelet. Användartester av spelprototypen utfördes vid ett tillfälle. Resultaten tyder på att eleverna uppskattar konceptet med ett hjärnstyrt samarbetsspel, men det finns ett flertal oklarheter som behöver utredas vidare innan konceptet eventuellt kan introduceras i skolan.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Informations- och kommunikationsteknik , Data- och informationsvetenskap , Information & Communication Technology , Computer and Information Science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index