Kemisk härdning av blyfritt kristallglas och dess förbättring på hållfasthet samt motstånd mot temperaturväxlingar

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Maskinteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2016
Författare
Roos, Emelie
Molin, Elin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Kristallglas som konstmaterial har funnits länge, men för att utöka användningsområdet av materialet som konstruktionsmaterial behövs det att materialet förstärks. Denna rapport fokuserar på processen kemisk härdning av blyfritt kristallglas och dess förbättring i hållbarhet och resistens mot temperaturchock. Bland annat utfördes SEM-mätningar och spänningvisualisering i polariskop användes för att bevisa genomförd härdning. 4-punkts böjprov och termiskt chocktest utfördes på kristallstavar för att bevisa materialförbättringar. Testerna påvisade att kemisk härdning var möjligt på blyfritt kristallglas och stavarna klarade 70 % mer kraft i 4-punkts böjprovet samt 146 % ökning i temperaturresistens innan sprickbildning uppstod av termisk chock.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Hållbar utveckling , Konstruktionsmaterial , Production , Sustainable Development , Construction materials
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index