Skredriskutsatta områden vid ett förändrat klimat - Konsekvenser för vattendistributionen i Göteborg

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Algulin, Joel
Andreasson, Marcus
Eidmar, Erik
Gustavsson, Christian
Johansson, Emil
Pedersen, Björn
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Vattenteknik , Grundläggande vetenskaper , Hållbar utveckling , Building Futures , Water Engineering , Basic Sciences , Sustainable Development , Building Futures
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index