Nanset Kirke - Konceptmodell

Typ
Program
Publicerad
2023-02-03
Författare
Modellbyggare
Chen, Biao
Dahlberg, Ida
Friman, Ida
Jansson, Elsa
Smith, Julianna
Trostek, Sanna
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Nordic Architecture, Nordic Women, Elisabeth Breen Fidjestøl, Concetptual
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Elisabeth Breen Fidjestøl
Geografisk plats
Larvik, Norge
Byggnad (typ)
Offentlig byggnad
Byggår
1974
Modelltyp
Koncept
Skala
Teknik / material
Plaster, foamboard, wooden sticks
Index
2023:02C