Design and implementation of an adaptive harmonic controller: Active noise control in an intake system.

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Hansson, Lars
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Akustik , Acoustics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index