Introducing standardization to achieve a more efficient manufacturing – in collaboration with Santa Maria Mölndal

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Kawoogh, Mary
Seddighzadeh, Pooyan
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Industriell organisation, administration och ekonomi , Transport , Industrial organisation, administration and economics , Transport
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index