Samlingssal, Södermalms flickläroverk

Typ
Program
Publicerad
1962
Författare
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar takkonstruktionen i samlingssalen till Södermalms flickläroverk i Stockholm, byggd 1945. Taket har bärande, invändiga treledsbågar av s k HB-balkar (I-balkar med liv av två korsande lag diagonalbrädor samt flänsar av lamellträ). Utvändigt är det klätt med skiffer. De fasta väggarna i socklar och kortväggar är av betong. Samlingssalens golv följer marklutningen. Arkitekter var Nils Ahrbom och Helge Zimdahl.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Ahrbom, Nils
Zimdahl, Helge
Geografisk plats
Stockholm
Stockholm, Sweden
Byggnad (typ)
Offentligbyggnad
Byggår
1945
Modelltyp
Byggnad
Skala
Teknik / material
Index
1962-22
Samling