Lundbergs handelsgård, Marstrand, magasinsbyggnad

Typ
Program
Publicerad
1986
Författare
Modellbyggare
Hallén, Måns
Werner, Lars
Möller, Anders
Gustavsson, Andrea
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar magasinsbyggnaden från 1860-talet vid handelsgården i Marstrand. Den kallades Röda magasinet och användes som sädesmagasin mm, då omlastning för export skedde i Marstrand.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Marstrand
Byggnad (typ)
Byggår
1860-talet
Modelltyp
Skala
1:20
Teknik / material
Index
1986-09
Samling