Traditionella metoder för industri- och konkurrentanalys applicerade på digitala tjänster

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2019
Författare
Boström, Markus
Börjesson, Eric
Kuhlin, Johannes
Norrby, Charlotte
Nykvist, Oskar
Olivegre, Adam
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index