Automatiserat Lager

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Dahl, Jacob
Hermansson, David
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Hur praktiskt kan ett automatiserat lager vara? Syftet är att designa ett automatiserat lager där produkter hanteras av en robot utan någon fysisk inverkan av människor. Med ett klick i ett grafiskt interface ska en eller flera produkter automatiskt hämtas från lagret eller placeras i lagret där ledig plats finns. Detta är ganska simpelt i teorin men det finns många saker som kan gå fel i praktiken. Att bygga detta lager i större skala för med sig många problem med logistik och hur det kan implementeras i ett redan existerande lager. Att hantera ett lager automatiskt är ett smart sätt att effektivisera produkthanteringen. En robot sköter förflyttningen av produkterna och minimerar då risken för både felleveranser och olyckor. Inga personer som kör runt i truckar och plockar ner pallar behövs då roboten löser detta själv. Flera robotar kan även användas i ett och samma lager för att göra det mer effektivt. Då behövs någon typ av trafikhantering så att robotarna inte krockar. Även att lagret ska vara helt självständigt behövs dock någon typ av övervakning ifall något man inte räknat med går fel. Detta skulle kunna vara sensorer av olika typer som känner av om roboten stannat på fel plats, tappat en produkt, eller behöver service. Lagret som byggts upp och programmerats är en prototyp till hur ett större lager hade kunnat fungera i praktiken. Lagret är funktionellt som det är nu i en liten skala men om man vill implementera detta i praktiken skulle det behöva skalas upp till flera hyllor. Funktionen för att skala upp lagret med flera hyllplan finns men det har inte testats praktiskt. Lagret har designats som en modul i ett större system där man antagit att allt innan och efter lagerhanteringen också behöver finnas för att allt ska fungera som det ska. I ett större system skulle också lagret kunna få signaler från andra källor för att hantera produkter, då skulle man inte behöva det grafiska interfacet och då minskar den mänskliga faktorn.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Automatisering , Lager , Robotarm , Arduino , Swing , Java
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index