Hur påverkas befraktaren samt redaren ekonomiskt av Just In Time? - Hur påverkas befraktaren samt redaren av ett virtuellt ETA ur ett ekonomiskt perspektiv?

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Sjölin, Isak
Wallén, Måns
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
I samband med att sjöfarten och hamnar har blivit alltmer klimatmedvetna och arbetar aktivt för att minska fartygens miljöpåverkan. Utöver nya tekniska innovationer så kan man reducera utsläppen genom att hamnar och rederier använder sig av ett ship managementsystem och just in time vilket innebär att fartyget anpassar farten så att fartyget får gå direkt till kaj vid ankomst. Denna rapport har lyft fram vilka ekonomiska incitament och risker det finns hos redaren respektive befraktaren och hur de skiljer sig åt mellan fartyg som går på långtidscharter och korttidscharter med användandet av just in time. Studien visade att det finns möjligheter för både parterna att bespara bunker på samtliga kontraktsformer men redarna är mer skeptiska och ser en stor utmaning av ett införande.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Just in time , sjöfart , turordning , tankfartyg , befraktare , redare , ekonomi
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index