On Stochastic Volatility in Interest Rate Dynamics

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Polleryd, Daniel
Wongtosrad, Nutvadee
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Matematisk statistik , Annan matematik , Mathematical statistics , Other Mathematics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index