Mooring of a wave power device - Simulation of the dynamic response to wave loading

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2010
Författare
Palm, Johannes
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index