Utformning av masshanteringsplan för utbyggnad av Göteborgs HamV

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2015
Författare
Dennhed, André
Willig, Mattias
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik, Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material