Torpstuga

Typ
Program
Publicerad
1963
Författare
Modellbyggare
Gellberg, Britt
Ögland, Petter
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar en torpstuga för två familjer, byggd efter ritningar av A W Edelsvärd på Robert Dicksons herrgård Fimmerstad. 1860 publicerades ritningarna med byggnadsbeskrivning samt förslag till entrepenadskontrakt och kostnadskalkyl i Tidskrift för byggnadskonst och ingeniörvetenskap. Tanken med dubbelhuset var att kostnader för uppförande och underhåll skulle hållas låga. Bostäderna gavs avskildhet, men man hoppades att samboendet skulle leda till tävlan mellan torparna om vården av hemmet.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Edelsvärd, A W
Geografisk plats
Fimmerstad, Västergötland
Fimmerstad, Västergötland, Sweden
Byggnad (typ)
Byggår
1860
Modelltyp
Skala
1:20
Teknik / material
Index
1963-26
Samling