Büchenauerbrücke

Typ
Program
Publicerad
1962
Författare
Modellbyggare
Ekvall, Ingemar
Lundin, Göran
Sylwan, Niels
Ringdal, Sverre
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Bron består av kontinuerliga balkar, dels upplagda på två mellanstöd, dels upphängda i snedkablar. Se också modell 127.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Tyskland
Germany
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
1:100
Teknik / material
Index
1962-10
Samling