Water - En ersättning för Fire, baserad på versionshantering

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Josefsson, Jesper
Larsson, Sofia
Oleander, Linus
Rouhani-Kalleh, Arash
Sahlberg, Pontus
Ängeslevä, Jonas
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Syftet med projektet som rapporten beskriver är att utveckla ett inlämningssystem för laborationer. Systemet ska bygga på versionshantering och ska hantera inlämning via en terminalklient. Inlämning skall även vara möjlig via ett webbgränssnitt. Systemets kärna är en webbapplikation som är baserad på open source-plattformen Gitorious, som är implementerad i Ruby on Rails. Systemet har en avancerad webbklient som itigt nyttjar MVC-strukturerade Javascript-applikationer. Processintensiva arbeten delegeras till ett system av prioritetsköer och workers. WebSocket-protokollet används för asynkron kommunikation mellan webbservern och klienten. Systemet använder sig utav BDD-ramverket RSpec för att få en självdokumenterande, högkvalitativ kodbas. br> Projektets omfattning visade sig vara för stort för tidsrymden av ett kandidatarbete, men resulterade i en mogen backend och ett välutvecklat gränssnitt som hanterar inlämning samt rättning av inlämningsuppgifter.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Datavetenskap (datalogi) , Computer Science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index