Skårs kyrka

Typ
Program
Publicerad
1962
Författare
Modellbyggare
Norén, Mats
Svensson, Ragnar
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar Skårs kyrka från 1957, arkitekt Johan Tuvert. Stommen utgörs av limträbalkar från Töreboda. Taket bärs av åsar. De låga ytterväggarna står utanför bågarna och är murade i tegel.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Tuvert, Johan
Geografisk plats
Skår, Göteborg
Skår, Göteborg, Sweden
Byggnad (typ)
Byggår
1957
Modelltyp
Skala
1:20
Teknik / material
Index
1962-18
Samling