Etablering av en internationell Service Line inom sjukvården

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2008
Författare
Wohlin, Jonas
Öhman, Daniel
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Industriell teknik och ekonomi , Industrial engineering and economy
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index