Järnbärarhuset, trähus i Haga, sektion

Typ
Program
Publicerad
1982
Författare
Modellbyggare
Enerbäck, A
Nilsson, P
Östman, A E
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar en sektion på tvären genom Järnbärarhuset som byggdes ca 1820. Man ser stenfoten, syllen, det sågade eller skrädade timret, panelen med dess locklister och vattenbrädan. På insidan ses bjälklagen med dess fyllningar och överst husets takstolar.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Landsvägsgatan 32, Göteborg
Landsvägsgatan 32, Göteborg, Sweden
Byggnad (typ)
Byggår
Ca 1820
Modelltyp
Skala
1:20
Teknik / material
Index
1982-15
Samling