Evaluation of Investment Cases – An empirical study of industries and acquisitions for a long-term investment firm

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Management and economics of innovation (MPMEI), MSc
Publicerad
2015
Författare
Widerberg, Viktor
Savin, Gustaf
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Industriell organisation, administration och ekonomi , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Industrial organisation, administration and economics , Innovation & Entrepreneurship
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index