Evaluation of Investment Cases – An empirical study of industries and acquisitions for a long-term investment firm

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2015
Författare
Widerberg, Viktor
Savin, Gustaf
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Industriell organisation, administration och ekonomi, Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Industrial organisation, administration and economics, Innovation & Entrepreneurship
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material