Jämförelse mellan regel- och KL-trä stomsystem i prefabricerade flervåningshus

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2019
Författare
Jebrael, Peter
Leimo, Alvin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik, Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material