Application of first-order Generalised Beam Theory on open thin-walled members

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2013
Författare
Thompsson, Henric
Gell, Gustaf
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik, Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material