Analys av LCL-kunders prioriteringar i containerfrakt

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Moberg, Eric
Åsberg, Viktor
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
På ett containerrederis avdelning för less than container load (LCL) fanns det ett behov att ta reda på vilka egenskaper av transporttjänsten som deras kunder prioriterade. Arbetet utfördes på Chalmers tekniska högskola på Lindholmen och på containerrederiets kontor. Det gjordes en analys av hur LCL-kunderna rangordnade service-elementen och kundtjänst-elementen. Hur kundernas prioriteringar av service-elementen och kundtjänst-elementen skilde sig mellan olika branscher analyserades även, och det analyserades hur containerrederiet kan anpassa sig för att bättre möta kundernas behov. I denna studie är det endast containerrederiets import-kunder för LCL sändningar i Sverige som har analyserats. Den metod som använts för att komma fram till resultatet baseras på en enkätundersökning som skickades ut till ett urval av containerrederiets import-kunder inom LCL. Resultatet från studien tyder på att containerrederiets LCL-kunder prioriterar pris högst, följt av leveransprecision. Av tjänsterna inom kundservice prioriterade LCL-kunderna problemlösningsförmåga och svarstid högst. LCL-kunderna inom både partihandeln och detaljhandeln prioriterade pris och leveransprecision högst. LCL-kunderna inom tillverkning-och industribranschen prioriterade pris och kringtjänster högst. Av kundtjänst-elementen prioriterade partihandelsbranschen svarstid högst, följt av problemlösningsförmåga. Detaljhandelsbranschen prioriterade problemlösningsförmåga och svarstid högst. Tillverkning-och industribranschen prioriterade problemlösningsförmåga högst, följt av informationsflöde. Studien kom till slutsatsen att containerrederiet kan bättre möta kundernas behov genom att ge bättre återkoppling om ETA via en e-postlista vilket kommer göra det möjligt för deras kunder att alltid få den senaste ETA infon och att ingen missas att informeras.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Less than container load , LCL , kunder , serviceelement , rangordning
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index