Conceptual design and FE analysis of a CLT wind turbine tower

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2016
Författare
Álvarez Canel, Alejandro
Fernández Cortizo, Darío
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Hållbar utveckling , Samhällsbyggnadsteknik , Teknisk mekanik , Building Futures , Sustainable Development , Civil Engineering , Applied Mechanics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index