Managing Stakeholder Communication in Construction Projects: A case study of a consultancy company

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Design and construction project management (MPDCM), MSc
Publicerad
2019
Författare
Fakhro, Ismail
Larm, Alexandra
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index