Server- och klientkommunikation med implementering av GraphQL för applikation i React Native

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2019
Författare
Dudek, Jakub
Sjöstrand, Albin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Decerno som har byggt systemet Ledningskollen vill effektivisera arbetsprocessen och undersöka om nya teknologier kan öka prestandan för server- och klientkommunikation där utsättningar av ledningar ska ske för grävområden. Processen digitaliseras med en applikation byggd i React Native för att ersätta manuella sidor som tidigare krävt att PDF:er med information om områden behövs skrivas ut. Genom utveckling i React Native krävs mindre arbete för att skapandet av en applikation för flera operativsystem, i form av iOS och Android. Storybook används för att strömlinjeforma utvecklingen av komponenter av applikationen vilket medför modularitet inom och utanför applikationen, med återanvändning av färdiga element. För att kommunikationen ska ha bättre prestanda implementeras GraphQL med Apollo i server-delen av applikationen som sammankopplar databaser och APIer på ett mer effektivt sätt än vad traditionella REST APIer tidigare gjort. Det innebär att fördelarna med GraphQL undersöks för att minska latensen och overfetching vid förfrågningar mellan servern och klienten. Utsättningar kan därför ske mer effektivt där tydlig och relevant information om områden markerade för utsättning visualiseras i applikationen, i form av översiktlig information samt detaljerade beskrivningar av områden och kartor med ledningar. Resultatet visar på att GraphQL och React Native har underlättat arbetsgången med minskat beroende av papper och samtal, ersatt med samlad information i en och samma applikation. Ledningar på områden kan identifieras och minska problem där ledningar skadas. Det visar även på att GraphQL med Apollo kan implementeras i både nya och existerande system med en bekvämare utvecklingsprocessen samt fördelarna jämfört med problem som REST APIer innebär för prestanda i form av bättre svarstider och direkta svar på förfrågningar av information från datakällor.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Ledningkollen , Utsättning , Ledningar , GraphQL , Apollo , REST API , Latens , Overfetching , React Native , JavaScript , Applikation , iOS , Android , NodeJS , Storybook
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index