On engineering methods for assessment of load capacity of stone arch bridges

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2010
Författare
Holmström, Kristoffer
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Transport , Hållbar utveckling , Byggnadsteknik , Konstruktionsteknik , Övrig teknisk mekanik , Building Futures , Transport , Sustainable Development , Building engineering , Construction engineering , Other engineering mechanics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index