*Rörbrottsdatabas och rörbrottsanalys

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2011
Författare
Ljungqvist, Alexander
Sörensen, Daniel Bo Nissén
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Konstruktionsmaterial , Materialvetenskap , Construction materials , Materials Science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index