Like To Learn - En frontend- och backendlösning implementerad i Unity och Java

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Datateknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2016
Författare
Forsberg, Jenny
Johansson, Fifi
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Like To Learn är en läroplattform bestående av Unityspel som kan styras av lärare via en webbapplikation. På en webbsida kan en lärare skapa kurser som sedan elever kan träna på genom att spela spelet. Syftet med produkten är att göra lärandet, framför allt läxförhör, roligare för elever, men även att underlätta lärares arbetssituation genom att minska arbetet med rättning. Uppsatsen syftar till att implementera en klient-server-lösning i ett befintligt Unityspel och undersöka hur väl Java fungerar som en RESTful service. Ramverket Spring har använts för att utveckla programvara. Det stödjer ett enkel säkerhetsskydd inom ramen och motsvarande testmetoder. En prototyp av denna lösning presenteras i en virtuell Linux-maskin som nu är placerad i Azures molnmiljö. Unityspelet, som används i examensarbetet, skapades ursprungligen i ett annat projekt. Det är ett pedagogiskt 3D-spel riktat till mellanstadieelever, och består av ett blockbyggsystem tillsammans med flera minispel. Under examensarbetet har en klientlösning implementerats i det precis som ett flerspelarläge. Lösningen skapar möjlighet för spelare att följa sina framsteg i spelet på flera olika plattformar. Eftersom det är mycket viktigt att ta med användarna tidigt under en utvecklingsprocess har en undersökning gjorts för att kontrollera användbarheten hos produkten. Dessa användarrecensioner föreslår olika saker som framtida funktioner, vissa redan genomförda under arbetsgång.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Informations- och kommunikationsteknik , Data- och informationsvetenskap , Information & Communication Technology , Computer and Information Science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index