BIM OCH LASERSKANNING I BYGGBRANSCHEN Tillsammans med den bristande juridiken

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2020
Författare
MEZURI, DIAR
OPPONG, MANFRED
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Digitala verktyg som BIM och laserskanning används mer och mer inom byggindustrin och har i syfte att effektivisera arbetsmomenten. Detta genom att exempelvis hjälpa till vid framtagningen av en byggnadsmodell som skall ge en bättre bild över entreprenaden innan den kommer ut i produktion. Därför blir det aktuellt att undersöka hur väl dessa verktyg fungerar i verkliga byggprojekt. Rapportens fokusområden blir således hur BIM och laserskanning används i byggbranschen inom entreprenadjuridikens ramar och vilka utmaningar som existerar. I litteraturstudien behandlas BIM, laserskanning och entreprenadjuridik. För att förstå begreppet BIM så presenteras tidigare genombrott tillsammans med de olika definitioner som finns. Vidare sätts BIM i ett sammanhang för att belysa hur användningen ser ut i byggnadsprocessens olika faser. I byggbranschen är laserskanning en ny metod. Därför är det relevant att beskriva hur tekniken i en laserskanner fungerar samt förklara dess användningsområden. Utöver de digitala verktygen studeras entreprenadjuridikens uppbyggnad och om det eventuellt finns några juridiska begränsningar med att använda BIM. Arbetet grundar sig på fem verkliga byggprojekt i syfte att verifiera hur väl de digitala verktygen kan tillämpas i praktiken. Sammantaget påvisar dessa projekt att både BIM och laserskanning kan användas till olika ändamål. Exempelvis blir arbetet med att beräkna mängden material med hjälp av BIM mer exakt, vilket resulterar i pålitligare kostnadsberäkningar i projekteringsfasen. Laserskanning bidrar bland annat till en ökad kvalitetssäkring genom att registrera oönskade böjningar på en stålstomme som i sin tur förhindrar eventuella förseningar till följd av reparationer. Rapportens frågeställningar besvaras i slutsatsen och visar till exempel att de digitala verktygen kan användas för att kunna skapa en 3D-modell, producera ett konkurrenskraftigt anbud samt ge förvaltaren en handling av det som faktiskt har byggts. Utmaningarna som löper parallellt med att tillämpa BIM och laserskanning utgörs bland annat av bristerna i juridiken samt kostnaderna för nödvändig utbildning. Slutligen är det villkorsbilagor som möjliggör samverkan mellan de tre aspekterna; BIM, laserskanning och entreprenadjuridik
Beskrivning
Ämne/nyckelord
BIM , Laserskanning , Entreprenadjuridik , Byggprojekt , Digitala verktyg , Kontraktshandling
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index