Managing delay in an oil industry construction project by using TQM framework

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2010
Författare
Sawant, Amol
Jadoon, Asif Khan
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Industriell teknik och ekonomi , Industrial engineering and economy
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index