Fackverksbro enligt Palladio

Typ
Program
Publicerad
1960
Författare
Modellbyggare
Enhammar, Sigvard
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
I Andrea Palladios I Quattro Libri dell'Architettura från 1570 finns fyra fackverksBroarbeskrivna, varav en, som han själv sett över floden Cismone i norra Italien. Från de övriga har han bara andrahandsuppgifter av en resenär, som varit i Tyskland. Modellen visar en tysk bro. De andra tyska Broara är bågformade. Se också modell 213. Redan på Trajanuskolonnen i Rom finns en fackverksbro avbildad och under 1800-talet kom fackverk att bli vanliga i Broaroch takstolar både av trä och järn."
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Tyskland
Germany
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
1:20
Teknik / material
Index
1960-16
Samling