Influences of Cracks on Chloride-induced Corrosion in Reinforced Concrete Structures

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2006
Författare
Tran The, Nhan
Huang, Qi
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index