Kan detektorer förebygga tågurspårning?

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Almegius, Helena
Berg, Jonatan
Kärkkäinen, Alexander
Lindberg, Susanna
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Farkostteknik , Hållbar utveckling , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Building Futures , Transport , Vehicle Engineering , Sustainable Development , Innovation & Entrepreneurship , Building Futures , Transport
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index