Att driva transporter med elektricitet från solenergi - En studie som fokuserar på laddning av HCT-fordon mellan Viared och Göteborgs Hamn

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Sjöfart och logistik (180 hp)
Publicerad
2021
Författare
Andersson, Kasper
Simonsson, Alexander
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Dagens globaliserade värld har lett till ett ökat behov av transporter i världen och så även i Sverige. Transportsektorn släpper ut stora mängder växthusgaser och i Sverige står enbart transportsektorn för cirka en tredjedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Att hitta nya lösningar för att utföra mer klimatsmarta transporter är därför av största vikt. Solenergi är en typ av förnyelsebar energi som har utvecklats mycket under de senaste åren. Syftet med detta arbete är att undersöka om transporterna mellan Viareds företagscenter i Borås och APM Terminals i Göteborg kan ske med eldrivna HCT-fordon med energi utvunnen från solceller. I dagsläget (2021) transporteras cirka 200 containers i veckan mellan dessa terminaler. Arbetet är utfört i Göteborg och frågor som behandlas är hur mycket energi dessa transport kräver, hur mycket det skulle kosta att installera solpaneler på taken i Viared samt hur mycket energi det skulle ge. Resultatet visar att det är möjligt att utvinna tillräckligt med energi för att utföra ovan nämnda transporter enbart från solceller. Problem skulle kunna uppstå är under vintermånaderna då solceller knappt kan generera någon energi. Ytan som undersöktes är inte i proportion till att enbart driva dessa transporter jämfört med vad solpanelerna kan producera vilket leder till att det blir ett stort överskott genererad elektricitet. Det största frågetecknet för möjligheten att genomföra byggandet av solceller på så stor yta (870 000 m2) är den stora investeringen som krävs och vem eller vilka som ska betala för detta. Djupare tekniska aspekter inom solceller, eldrivna fordon samt hur elektriciteten ska förflyttas har utelämnats.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Solceller , eldrivna lastbilar , transporter , hållbarhet , utsläpp
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index