Mikligarður, torvhus

Typ
Program
Publicerad
1966
Författare
Modellbyggare
Björnemo, Dag
Thorin, Leif
Trägårdh, Carin
Wiklund, Olof
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Det enda byggnadsmaterial, som funnits i rik mängd på Island, är grästorv. Husen har byggts med väggar och tak av torv. Väggarna har byggts som skalmurar. Torven har lagts i skikt varvad med sten. Mellanrummet mellan två sådana väggar har fyllts med stampad jord och torv. Taktorven bärs upp av åstak. Virket består av drivved. Många olika takkonstruktioner har tillämpats. På Mikligarður har bostadshusen tak, där åsen bärs av dvärgar, som står på tvärbjälkar. Modellen visar ett uthus, där åsarna bärs upp av stolpar på sulor. På stolparna ligger raftar och på dem längsgående käppar, som underlag för torvskikten. Husens livslängd är 20-50 år.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Island
Iceland
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
1:20
Teknik / material
Index
1966-07C
Samling