Aalto Own House, Munkiniemi

Typ
Program
Publicerad
2021
Författare
Modellbyggare
Julbaeck Christensen, Axel
Arns, Elisabet
Höper, Johan
Kristinsdottir, Anna
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Aalto, Alvar
Aalto, Aino
Geografisk plats
Munkiniemi, Helsinki, Finland
Byggnad (typ)
Byggår
1936
Modelltyp
Overview model
Skala
1:50
Teknik / material
Landskap i CNC-fräst mdf, hus i björk, naturlig och betsad i olika nyanser för att representera olika material, tak avlyftbart
Index
2021-02A
Samling