Oktorpsgården

Typ
Program
Publicerad
1955
Författare
Modellbyggare
Friström, Sune
Flodin, Carl-Erik
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Bakhäbbaret (härbret) i mangårdsbyggnaden samt uthusen i Oktorpsgården är byggda i skiftesverk. Samtliga tak är halmtäckta. Modellen visar principen för bygget. Ett ramverk bestående av syllar, stolpar och väggband (avslutar väggen uppåt) byggs. Facken fylls med liggande plank, skiften, som passas in i lodräta skåror i stolparna. Till den bärande stommen användes ek, till skiften också bok eller furu. Skiftesverkestekniken har använts i södra Sverige blandskogsområde, där det varit brist på långt och rakt virke. Taken är på sydsvenskt vis halmtäckta med bindning. Halmen breds ut i skikt och låses med slanor, som binds i till taktäkten. Nästföljande skikt döljer slanorna. Vid ryggåsen hålls halmen fast av takryttare. Oktorpsgården finns sedan 1896 på Skansen.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Halland (nu på Skansen)
Halland, Sweden (now at Skansen, Stockholm)
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
1:20
Teknik / material
Index
1955-04
Samling